kosten en verzekeringen

Kosten

Een uitvaart kost al gauw tussen de € 5.000 en € 10.000, afhankelijk van de omvang en persoonlijke wensen. De rozeuitvaartverzorger zal altijd spoedig na het aanname gesprek een transparante kostenbegroting geven.

 

In principe wordt de uitvaart betaald uit je nalatenschap. Je kunt je financieel voorbereiden door geld apart te zetten of te sparen op een daartoe bestemde spaarrekening.

Omdat ook in de uitvaartwereld geldt dat 'wie betaalt, bepaalt', kan het handig zijn om vooraf een 'uitvoerder van je laatste wil' aan te wijzen (per testament). Dit is vooral belangrijk voor families waar de onderlinge relaties niet optimaal zijn en voor alleenstaande homo's en lesbo's. Dit kan ook minder formeel, per uitvaart-codicil. De door jou aangewezen persoon wordt de opdrachtgever voor de uitvaartverzorger.

 

Als de opdrachtgever voor de uitvaart per testament is aangewezen dan heet deze 'executeur' (voorheen executeur-testamentair). Iedereen kan het worden: een goede vriend/vriendin, een broer/zus of bijvoorbeeld een notaris; de executeur hoeft geen erfgenaam te zijn. De executeur ziet er op toe dat de uitvaart plaatsvindt volgens jouw laatste wensen en dat de rekening betaald kan worden uit je nalatenschap.   

 

Als er geen testament is opgemaakt of per testament geen executeur is benoemd, dan kunnen de erfgenamen iemand een volmacht geven om de uitvaart te regelen en de nalatenschap af te handelen. Men is dan wel afhankelijk van de medewerking (toestemming) van al de erfgenamen.

Verzekeringen

Als je nalatenschap niet groot is en je wilt je nabestaanden niet belasten met de rekening, kan je jezelf verzekeren.

Uitvaartverzekeringen zijn er in twee vormen:

Naturaverzekeringen, welke na overlijden een vastgesteld pakket aan diensten (als rouwbrieven, kist, vervoer, gebruik van aula/kerk, crematie- of begraafrechten, etc.) leveren.

Kapitaalverzekeringen, welke na overlijden een bepaald geldbedrag uitkeren. De uitkering vindt niet direct plaats in contanten, maar wordt ontvangen voor declaraties die direct verbonden zijn aan de uitvaart.


Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kiezen veel mensen voor een ‘basispakket’ of voor een relatief beperkt uitkeringsbedrag. Als ze dan – jaren later – komen te overlijden, willen de naasten vaak toch meer of anders dan wat er in dat basispakket is vastgelegd of met de uitkering bekostigd kan worden. Of er blijken kosten die niet door de verzekering zijn gedekt, zoals rouwadvertentie, grafmonument, urn, huurrecht van een graf, etc. Het is daarom ook bij een uitvaartverzekering belangrijk dat uitvaartwensen zorgvuldig - en met enige regelmaat - worden geïnventariseerd en dat op basis daarvan het verzekeringspakket wordt gekozen (en bijgesteld).

Uitvaartverzekeringen worden in de regel gesloten bij verzekeringsmaatschappijen die niet alleen de kosten financieren, maar ook de uitvaart voor je (kunnen) regelen met eigen uitvaarverzorgers. Het voordeel hiervan is dat zij – vanwege inkoopkortingen – voor een relatief laag bedrag een basisuitvaart voor je kunnen regelen. Nadeel is dat je keuzevrijheid beperkt is tot het specifieke dienstenpakket dat zij ingekocht hebben - voor al het andere moet worden bijbetaald - en je een uitvaartbegeleider krijgt toegewezen.

Ondanks dat je een uitvaartverzekering bij een bepaalde maatschappij hebt, mag jij of mogen de nabestaanden naar een uitvaartondernemer van eigen keuze gaan. Die vrijheid is wettelijk vastgelegd. Voordeel is dat de uitvaart overlegd, voorbereid en vormgegeven kan worden precies als je dat zelf wenst. Nadeel is dat de verzekeringsmaatschappij (meestal) een lager bedrag uitbetaalt dan wat zij aangeven dat het door hun te leveren pakket waard is. De uitvaartondernemer van eigen keuze kan (vooraf) voor je uitzoeken wat de financiële consequenties zijn van het gebruik van zijn diensten.

detail gedenkmonument
detail gedenkmonument